Jednoduché oplocení

Pokud jste si postavili dům, musíte se postarat i o jeho okolí. Pozemek, který k domu patří, bude potřebovat vhodné oplocení. Tím zabráníte vstupu cizím osobám na váš pozemek. Oplocení by mělo být hlavně funkční a k tomu vám postačí i plot z obyčejného pletiva. Je to nejjednodušší způsob oplocení a zároveň nejlevnější. Takový plot ale potřebuje ochránit před zarůstající trávou, která způsobuje jeho korozi. Bez ochrany pletiva vám takový plot dlouho nevydrží. Výbornou ochranou je betonová podezdívka, s ní už tráva nebude mít šanci dostat se k pletivu. Betonovou podezdívku rychle a jednoduše provedete z betonových dílců, které nepotřebují ke svému osazení žádné základy.

Kvalitní betonové dílce

Použitím betonových dílců pod váš plot docílíte naprosté ochrany pletiva před zarůstající trávou, která mu způsobuje korozi. Plot, který je takto narušen ztrácí svou pevnost i funkčnost a musí se vyměnit. Betonové podhrabové desky váš plot dokonale ochrání. Práce s nimi je jednoduchá a zajistí vám celý plot před vnějšími narušiteli jako je zarůstající tráva nebo psi.